BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Dünyadan haberi olmamak Deyiminin Anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Tümen tümen deyiminin anlamı - Açığı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Punduna Getirmek Deyiminin Anlamı - Çizmeden yukarı çıkmak Deyiminin Anlamı - Niyeti Bozuk Deyiminin Anlamı - Kan Tutmak Deyiminin Anlamı - Hüküm sürmek Deyiminin Anlamı - Kazın Ayağı Öyle Değil Deyiminin Anlamı - Yüreği küt küt atmak deyiminin anlamı - Büyük (söz) söylemek Deyiminin Anlamı - Kısmetini Ayağıyla Tepmek Deyiminin Anlamı - İpiyle kuyuya inilmez Deyiminin Anlamı - Demir atmak Deyiminin Anlamı - Deli fişek Deyiminin Anlamı - Söz Kesmek Deyiminin Anlamı - Kalbini Kırmak Deyiminin Anlamı - Mızıkçılık Etmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Deyiminin Anlamı -