logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Allem Etmek Kallem Etmek Deyiminin Anlamı - Dil uzatmak Deyiminin Anlamı - Yol yordam deyiminin anlamı - Şeytan diyor ki! deyiminin anlamı - Boynu Kıldan İnce Olmak Deyiminin Anlamı - Aklı Kesmek Deyiminin Anlamı - Başının Etini Yemek Deyiminin Anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Göz Hapsine Almak Deyiminin Anlamı - Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı - Yaka silkmek deyiminin anlamı - Elekten Geçirmek Deyiminin Anlamı - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - Şad olmak Deyiminin Anlamı - Atın Yüğrükse Bin de Kaç Deyiminin Anlamı - Arkası Kesilmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Tavşana kaç tazıya tut deyiminin anlamı - Yer almak deyiminin anlamı - Dili dönmemek Deyiminin Anlamı -