BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Velveleye vermek deyiminin anlamı - Asıp Kesmek Deyiminin Anlamı - Adını Vermek Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Basmak Deyiminin Anlamı - Tadı damağında kalmak deyiminin anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - Tarihe karışmak deyiminin anlamı - Yan basmak deyiminin anlamı - İçtikleri su ayrı gitmemek Deyiminin Anlamı - Söz Gelmek Deyiminin Anlamı - Telâşa düşmek deyiminin anlamı - Baş Ağrısı Deyiminin Anlamı - Hır çıkarmak Deyiminin Anlamı - Para Canlısı Deyiminin Anlamı - Pabuç Pahalı Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Askıya Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Kulağı Delik Deyiminin Anlamı -