BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Edebiyat yapmak Deyiminin Anlamı - Cehennem olmak Deyiminin Anlamı - Astığı Astık Kestiği Kestik Deyiminin Anlamı - Can dayanmamak Deyiminin Anlamı - Nato Kafa Nato Mermer Deyiminin Anlamı - Öküz öldü, ortaklık bozuldu Deyiminin Anlamı - Özenip bezenmek Deyiminin Anlamı - Kuyruğuna Basmak Deyiminin Anlamı - Ayağına Bağ Olmak Deyiminin Anlamı - Dünyalar onun olmak Deyiminin Anlamı - Tabana kuvvet deyiminin anlamı - Uçkuruna sağlam deyiminin anlamı - Et Tırnak Olmak Deyiminin Anlamı - Arkasını (birine) Vermek Deyiminin Anlamı - Tekin değil deyiminin anlamı - Ayıkla Pirincin Taşını Deyiminin Anlamı - Postu Sermek Deyiminin Anlamı - Başına Dolamak Deyiminin Anlamı - Dökülüp saçılmak Deyiminin Anlamı - Zaman öldürmek deyiminin anlamı -