BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) atasözünün anlamı - Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır atasözünün anlamı - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Ne İdiği Belirsiz Deyiminin Anlamı - Numara Yapmak Deyiminin Anlamı - Acısını Çekmek Deyiminin Anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı - Mahalle Karısı Deyiminin Anlamı - Baş Ağrıtmak Deyiminin Anlamı - Yoluna koymak deyiminin anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Aklını (bir şeyle) Bozmak Deyiminin Anlamı - Vücuda getirmek deyiminin anlamı - Söz Çıkmak Deyiminin Anlamı - Paraya Para Dememek Deyiminin Anlamı - Kurt Masalı Okumak Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Vadesi gelmek (yetmek) deyiminin anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Çiğ yemedim ki karnım ağrısın Deyiminin Anlamı - Kırk Tarakta Bezi Bulunmak Deyiminin Anlamı -