BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - İki eli kanda olsa Deyiminin Anlamı - Numara Yapmak Deyiminin Anlamı - Yakasını kaptırmak deyiminin anlamı - Hoş beş etmek Deyiminin Anlamı - Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak Deyiminin Anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Yanına bırakmamak deyiminin anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Çifte kumrular Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Ayağı Düze Basmak Deyiminin Anlamı - Eşiğine Yüz Sürmek Deyiminin Anlamı - Dört dönmek Deyiminin Anlamı - Dünya yıkılsa umurunda değil Deyiminin Anlamı - Allah’ın Belası Deyiminin Anlamı - Kök Salmak Deyiminin Anlamı - Mukabelede Bulunmak Deyiminin Anlamı - Mekik Dokumak Deyiminin Anlamı - Hiç yoktan Deyiminin Anlamı - Elinden İş Çıkmamak Deyiminin Anlamı -