logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Külünü (Göğe) Savurmak Deyiminin Anlamı - Ahret Kardeşi Deyiminin Anlamı - Sırtını Yere Getirmek Deyiminin Anlamı - Üstünden (şu kadar zaman) geçmek deyiminin anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Başa (başına) Kakmak Deyiminin Anlamı - Eli Varmamak Deyiminin Anlamı - Yere bakan yürek yakan deyiminin anlamı - Anasından Doğduğuna Pişman Etmek Deyiminin Anlamı - Gönlü Bol Deyiminin Anlamı - Mânâ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Hık demiş burnundan düşmüş Deyiminin Anlamı - Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin anlamı - Can evinden vurmak Deyiminin Anlamı - Nazı Geçmek Deyiminin Anlamı - İş ayağa düşmek Deyiminin Anlamı - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Göz Boyamak Deyiminin Anlamı - Sıygaya Çekmek Deyiminin Anlamı - Nefes Tüketmek Deyiminin Anlamı -