logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sıcak Yüz Göstermek Deyiminin Anlamı - Ağzını Açıp Gözünü Yummak Deyiminin Anlamı - Kene Gibi Yapışmak Deyiminin Anlamı - Durup dinlenmeden Deyiminin Anlamı - Mânâ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tanrı misafiri deyiminin anlamı - Taşı gediğine koymak deyiminin anlamı - Gönülden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Soluk Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Yüz kızartıcı deyiminin anlamı - Bunda Bir İş Var Deyiminin Anlamı - Oyunbozanlık etmek Deyiminin Anlamı - Başa Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kendi Payıma Deyiminin Anlamı - Köşe Bucak Deyiminin Anlamı - Çat kapı Deyiminin Anlamı - Adı Çıkmak Deyiminin Anlamı -