BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mukabelede Bulunmak Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Malın Gözü Deyiminin Anlamı - Çiçeği burnunda Deyiminin Anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Huyuna suyuna gitmek Deyiminin Anlamı - Uçan kuştan medet ummak deyiminin anlamı - Özenip bezenmek Deyiminin Anlamı - Yıldırımla vurulmuşa dönmek deyiminin anlamı - Bel Bağlamak Deyiminin Anlamı - Elekten Geçirmek Deyiminin Anlamı - Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Yol açmak deyiminin anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Akıl Etmek Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Et Tırnak Olmak Deyiminin Anlamı - Üstüne atmak deyiminin anlamı -