BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Alnının Ar Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Huzur vermek Deyiminin Anlamı - Baklayı Ağzından Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Belini Kırmak Deyiminin Anlamı - Eyere de Gelir Semere de Deyiminin Anlamı - Kulağı Kirişte Olmak Deyiminin Anlamı - Göze Almak Deyiminin Anlamı - Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Anlamı - Açık Seçik Deyiminin Anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Ateş Basmak Deyiminin Anlamı - Tok evin aç kedisi deyiminin anlamı - Ötesi çıkmaz sokak Deyiminin Anlamı - Prangaya Vurmak Deyiminin Anlamı - Baştan Aşağı Deyiminin Anlamı - Kan Dökmek Deyiminin Anlamı - Hür düşünüş Deyiminin Anlamı - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - Oyunbozanlık etmek Deyiminin Anlamı - İki rahmetten biri Deyiminin Anlamı -