BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Para Yapmak Deyiminin Anlamı - Kaçın Kur`ası Deyiminin Anlamı - Yüzü sirke satmak deyiminin anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Leyleğin Yuvadan Attığı Yavru Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Adını Anmamak Deyiminin Anlamı - Ramak Kalmak Deyiminin Anlamı - Tava gelmek deyiminin anlamı - Eli Yatmak Deyiminin Anlamı - Kendini Kaybetmek Deyiminin Anlamı - Önüne gelen Deyiminin Anlamı - İte kaka Deyiminin Anlamı - Yol tutmak deyiminin anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Teselli etmek deyiminin anlamı - Kafası İşlemek (Çalışmak) Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Aklına Yer Etmek Deyiminin Anlamı -