logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bir Elle Verdiğini Öbür Elle Almak Deyiminin Anlamı - Şom ağızlı deyiminin anlamı - Kulağına Kar Suyu Kaçmak Deyiminin Anlamı - Gavur Etmek Deyiminin Anlamı - İki paralık etmek Deyiminin Anlamı - Barut Fıçısı Deyiminin Anlamı - Gözden Geçirmek Deyiminin Anlamı - İş inada binmek Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı - Arka Arkaya Vermek Deyiminin Anlamı - Bıçak Kemiğe Dayanmak Deyiminin Anlamı - Karınca Duası Gibi Deyiminin Anlamı - Soğuk Kanlı Deyiminin Anlamı - Yüzüne kan gelmek deyiminin anlamı - Pay Çıkarmak Deyiminin Anlamı - İşe koşmak Deyiminin Anlamı - Çıngar çıkarmak Deyiminin Anlamı - Oldum bittim (veya oldum olası) Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Ayakları Geri Geri Gitmek Deyiminin Anlamı -