BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Üstü başı dökülmek deyiminin anlamı - Şaka maka (derken) Deyimini - Mola Vermek Deyiminin Anlamı - Moda Olmak Deyiminin Anlamı - Ötesi çıkmaz sokak Deyiminin Anlamı - Başından Büyük İşlere Girişmek (veya kalkışmak) Deyiminin Anlamı - Minnet Etmek Deyiminin Anlamı - Mahşer Midillisi Deyiminin Anlamı - Kendi Kendini Yemek Deyiminin Anlamı - Pabucunu Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Darda kalmak Deyiminin Anlamı - Yuvarlanıp gitmek deyiminin anlamı - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - İçi gitmek Deyiminin Anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Kefeni Yırtmak Deyiminin Anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Cüret etmek Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı -