BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı - Yanına bırakmamak deyiminin anlamı - Yan çizmek deyiminin anlamı - Maskesi Düşmek Deyiminin Anlamı - Altını Üstüne Getirmek Deyiminin Anlamı - Başa Baş (gelmek) Deyiminin Anlamı - Zimmetine geçirmek deyiminin anlamı - Sağır Sultan Bile Duydu Deyiminin Anlamı - Bir Yaşına Daha Girmek Deyiminin Anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı - Ekmeğine yağ sürmek Deyiminin Anlamı - Gel Keyfim Gel Deyiminin Anlamı - Gafil Avlanmak Deyiminin Anlamı - Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı - Yüreği ağzına gelmek deyiminin anlamı - Tuzluya mal olmak deyiminin anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Pergelleri Açmak Deyiminin Anlamı - Şaka maka (derken) Deyimini -