BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bağrını Delmek Deyiminin Anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Yere göğe koyamamak deyiminin anlamı - Söz Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - El Oğlu Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Kundak Sokmak Deyiminin Anlamı - Dipsiz kile boş ambar Deyiminin Anlamı - Zihin açıklığı deyiminin anlamı - Yardan atmak deyiminin anlamı - Tükürdüğünü yalamak deyiminin anlamı - Oyun etmek Deyiminin Anlamı - Parmaklarını Yemek Deyiminin Anlamı - Kendine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Cart curt etmek Deyiminin Anlamı - Dar kafalı Deyiminin Anlamı - Can yoldaşı Deyiminin Anlamı - Pes Demek Deyiminin Anlamı - Pişkinliğe Vurmak Deyiminin Anlamı - Bıyığı Terlemek Deyiminin Anlamı -