BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - Çiğ süt etmiş olmak Deyiminin Anlamı - Taş kesilmek deyiminin anlamı - Eyüp Sabrı Deyiminin Anlamı - Parsayı Başkası Toplamak Deyiminin Anlamı - Boğaz Boğaza Gelmek Deyiminin Anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Ateş Basmak Deyiminin Anlamı - Merhabası Olmak Deyiminin Anlamı - Çalımından geçilmemek Deyiminin Anlamı - Arı Kovanı gibi İşlemek Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Tepesinden (başından) kaynar su dökülmek deyiminin anlmı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - Ne Od Var Ne Ocak Deyiminin Anlamı - Şeşi beş görmek deyiminin anlamı - Acısını Çekmek Deyiminin Anlamı -