BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bir Kıyamettir Gitmek (kopmak) Deyiminin Anlamı - Gazel Okumak Deyiminin Anlamı - Pusulayı Şaşırmak Deyiminin Anlamı - Kül Kedisi Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Kabak (Birinin) Başına (Başında) Patlamak Deyiminin Anlamı - Ağzından Girip Burnundan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Mümkün Mertebe Deyiminin Anlamı - Duman olmak Deyiminin Anlamı - El Çabukluğu Deyiminin Anlamı - Etek Öpmek Deyiminin Anlamı - Evlat Acısı Gibi İçine Çökmek Deyiminin Anlamı - Selâm Verip Borçlu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Kelleyi Koltuğuna Almak Deyiminin Anlamı - Ateşine (nârına) Yanmak Deyiminin Anlamı -