logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ne Günlere Kaldık! Deyiminin Anlamı - Yuvasını bozmak deyiminin anlamı - Tarihe karışmak deyiminin anlamı - Evlat Acısı Gibi İçine Çökmek Deyiminin Anlamı - Baştan Aşağı Deyiminin Anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Çile çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ağız Kavafı Deyiminin Anlamı - Can havli ile Deyiminin Anlamı - Kol Kanat Olmak Deyiminin Anlamı - Paldır Küldür Deyiminin Anlamı - Cebi delik Deyiminin Anlamı - Bir Köroğlu Bir Ayvaz Deyiminin Anlamı - Acısını Çekmek Deyiminin Anlamı - Göze Girmek Deyiminin Anlamı - Alçak Gönüllü Olmak Deyiminin Anlamı - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Yerin dibine geçmek deyiminin anlamı - Sırra Kadem Basmak Deyiminin Anlamı -