BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - On parmağında on kara Deyiminin Anlamı - Cinler cirit (top) oynamak Deyiminin Anlamı - Yüzü kara deyiminin anlamı - Adam Sırasına Geçmek (girmek) Deyiminin - Gözü Açık Deyiminin Anlamı - Mızıkçılık Etmek Deyiminin Anlamı - Kapalı Kutu Deyiminin Anlamı - Bildiğini Okumak Deyiminin Anlamı - Maşası Olmak Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Yola çıkmak deyiminin anlamı - Can damarına basmak Deyiminin Anlamı - Ölü fiyatına Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Şüphe kurdu deyiminin anlamı - Kafası Almamak Deyiminin Anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Yelkenleri suya indirmek deyiminin anlamı -