logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Şad olmak Deyiminin Anlamı - Eli Uzun Deyiminin Anlamı - Üstüne geçirmek deyiminin anlamı - Gözden Kaçmak Deyiminin Anlamı - Kolaçan Etmek Deyiminin Anlamı - Yeme de yanında yat deyiminin anlamı - Evdeki Hesap Çarşıya Uymamak Deyiminin Anlamı - Toz kondurmamak deyiminin anlamı - Cambul cumbul Deyiminin Anlamı - Yoluna çıkmak deyiminin anlamı - Etrafında Dört Dönmek Deyiminin Anlamı - Tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Kulaklarını Çınlatmak Deyiminin Anlamı - Ne Tadı Var Ne Tuzu Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Kıt Kanaat Geçinmek Deyiminin Anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - Ekmeğinden etmek Deyiminin Anlamı - Yüzde kalmak deyiminin anlamı -