BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Laf Ebesi Deyiminin Anlamı - Başı Göğe Ermek Deyiminin Anlamı - Bire Bir Gelmek Deyiminin Anlamı - Başına Dolamak Deyiminin Anlamı - İçine dert olmak Deyiminin Anlamı - Ağzının Tadını Bilmek Deyiminin Anlamı - Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Tıka basa doldurmak deyiminin anlamı - Ahkam Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ah Almak Deyiminin Anlamı - Aman Dedirtmek (amana getirmek) Deyiminin Anlamı - Vurdumduymaz Kör Ayvaz deyiminin anlamı - Ne Şiş Yansın Ne Kebap Deyiminin Anlamı - Buzlar çözülmek Deyiminin Anlamı - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - Tırnak göstermek deyiminin anlamı - İçine yedirememek Deyiminin Anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Orta hâlli Deyiminin Anlamı - İçi gitmek Deyiminin Anlamı -