BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tencerede pişirip kapağında yemek deyiminin anlamı - Canına kıymak Deyiminin Anlamı - Ağzı Kalabalık Deyiminin Anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Mola Vermek Deyiminin Anlamı - Kara Çalı Deyiminin Anlamı - Bir Taşla İki Kuş Vurmak Deyiminin Anlamı - Başını Ağrıtmak Deyiminin Anlamı - Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - Baş Alamamak Deyiminin Anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Acısı İçine (yüreğine) Çökmek (işlemek) Deyiminin Anlamı - Ocağına Düşmek Deyiminin Anlamı - Yüzü sirke satmak deyiminin anlamı - Kanı Pahasına Deyiminin Anlamı - Dilinden kurtulamamak Deyiminin Anlamı - Aşağı Kurtarmaz Deyiminin Anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı -