BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Ağır Gelmek Deyiminin Anlamı - Altın Babası Deyiminin Anlamı - Yağma gitmek deyiminin anlamı - Kül Kesilmek Deyiminin Anlamı - Fareler Cirit Oynamak Deyiminin Anlamı - Lafı Çevirmek Deyiminin Anlamı - Bıyık Altından Gülmek Deyiminin Anlamı - Boynunun Borcu Deyiminin Anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı - Mide Bulandırmak Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - Kan Gütmek Deyiminin Anlamı - Yakası açılmadık deyiminin anlamı - Ayak Takımı Deyiminin Anlamı - Yol tutmak deyiminin anlamı - Yer yarılıp içine girmek deyiminin anlamı - Borusunu Çalmak Deyiminin Anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Boynunu Vurmak Deyiminin Anlamı - Matrak Geçmek Deyiminin Anlamı -