logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Diş geçirememek Deyiminin Anlamı - Canını almak Deyiminin Anlamı - Sağa Sola Bakmamak Deyiminin Anlamı - Başı Dik Gezmek Deyiminin Anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Kök Salmak Deyiminin Anlamı - Yol iz bilmemek deyiminin anlamı - Üvey evlât gibi tutmak (saymak) deyiminin anlamı - Çark etmek Deyiminin Anlamı - Gözde Tütmek Deyiminin Anlamı - Ateşe Tutmak Deyiminin Anlamı - Yoluna koymak deyiminin anlamı - İçine işlemek Deyiminin Anlamı - Gavur Etmek Deyiminin Anlamı - Bir Dalda Durmamak Deyiminin Anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Burnu Kaf Dağında (olmak) Deyiminin Anlamı - Kayıtsız Kalmak Deyiminin Anlamı - İki cihanda yüzü ak olmak Deyiminin Anlamı -