BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kana Susamak Deyiminin Anlamı - Al Birini Vur Birine (ötekine) Deyiminin Anlamı - El Koymak Deyiminin Anlamı - Gününü gün etmek Deyiminin Anlamı - Bir Hoşluğu Olmak Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Şifayı bulmak (kapmak) deyiminin anlamı - Kanadı Altına Almak Deyiminin Anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Tepesinden (başından) kaynar su dökülmek deyiminin anlmı - Dudak bükmek Deyiminin Anlamı - Yüksek perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Ah Almak Deyiminin Anlamı - Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı - Kan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Dara düşmek Deyiminin Anlamı -