BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve BölümleriYol yürümekle, borç vermekle biter atasözünün anlamı - Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir atasözünün anlamı - Yol sormakla bulunur atasözünün anlamı - Yol bilen kervana katılmaz atasözünün anlamı - Yoktan yonga çıkmaz atasözünün anlamı - Yoksul ala ata binse selam durmaz atasözünün anlamı - Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz atasözünün anlamı - Yiyen bilmez doğrayan bilir atasözünün anlamı - Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur atasözünün anlamı - Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter atasözünün anlamı - Yılanın başı küçükken ezilmeli (ezilir) atasözünün anlamı - Yılana yumuşak diye el sunma atasözünün anlamı - Yıl uğursuzun atasözünün anlamı - Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Tepesinde havan dövmek deyiminin anlamı - Kısmeti Açılmak Deyiminin Anlamı - Ağız Dil Vermemek Deyiminin Anlamı - Gelip Çatmak Deyiminin Anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Hiç yoktan Deyiminin Anlamı - Altta Kalanın Canı Çıksın Deyiminin Anlamı - Başına Bir Hal Gelmek Deyiminin Anlamı - Sorguya Çekmek Deyiminin Anlamı - Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak Deyiminin Anlamı - Dünyanın öbür ucu Deyiminin Anlamı - Alıcı Gözüyle Bakmak Deyiminin Anlamı - Geçimini Sağlamak Deyiminin Anlamı - Dünyalar onun olmak Deyiminin Anlamı - Pabucu Dama Atılmak Deyiminin Anlamı - Bir Kalemde Deyiminin Anlamı - Hüküm sürmek Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı -