BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı atasözünün anlamı - Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır atasözünün anlamı - Yavuz (yürük) at, yemini (yavuz it ününü) kendi artırır atasözünün anlamı - Yavaş (yumuşak) huylu atın çiftesi pek (yavuz) olur atasözünün anlamı - Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi (tekmesi) pek olur atasözünün anlamı - Yattığı ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü atasözünün anlamı - Yatanın, yüreğine borcu var atasözünün anlamı - Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir atasözünün anlamı - Yaşın yanında kuruda yanar atasözünün anlamı - Yaş kesen, baş keser atasözünün anlamı - Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir atasözünün anlamı - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Gözlerine İnanmamak Deyiminin Anlamı - Altın Babası Deyiminin Anlamı - Ne Güne Duruyor Deyiminin Anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Rahmetli Olmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Kaçırmak Deyiminin Anlamı - Yanıp tutuşmak deyiminin anlamı - Kendine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Kaldırım Mühendisi Deyiminin Anlamı - Çelme takmak Deyiminin Anlamı - Vadesi gelmek (yetmek) deyiminin anlamı - Arpacı Kumrusu gibi Düşünmek Deyiminin Anlamı - Yalancısı olmak deyiminin anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Zaman kazanmak deyiminin anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı -