BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Eli Ağır Deyiminin Anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Dört gözle beklemek Deyiminin Anlamı - Kıl Payı Kalmak Deyiminin Anlamı - Niyeti Bozuk Deyiminin Anlamı - Gam Yememek Deyiminin Anlamı - Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı - Dünya başına yıkılmak Deyiminin Anlamı - Uçsuz bucaksız deyiminin anlamı - Yürükten bağlanmak deyiminin anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Keyif Ehli Deyiminin Anlamı - Eli Ayağı Buz Kesilmek Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Ömür sürmek Deyiminin Anlamı - Tavşan yürekli deyiminin anlamı - Can kaygısına düşmek Deyiminin Anlamı -