BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Yakayı kurtarmak deyiminin anlamı - Çaptan düşmek Deyiminin Anlamı - Sözü Bağlamak Deyiminin Anlamı - Sipsivri Kalmak Deyiminin Anlamı - Aklı Almamak Deyiminin Anlamı - Bir Yastıkta Kocamak Deyiminin Anlamı - Yemin etsem başım ağrımaz deyiminin anlamı - Fitne Sokmak Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Can damarı Deyiminin Anlamı - Başını Taştan Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı - Arif Olan Anlasın (anlar) Deyiminin Anlamı - Başını Bağlamak Deyiminin Anlamı - Kafasına Dank Etmek (Demek) Deyiminin Anlamı - Yele vermek deyiminin anlamı - Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı - Kraldan Çok Kralcı Olmak Deyiminin Anlamı - Hakkını yemek Deyiminin Anlamı - Yerinde saymak deyiminin anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı -