BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kuru Kalabalık Deyiminin Anlamı - Laf Etmek Deyiminin Anlamı - İpe çekmek Deyiminin Anlamı - Cürmü meşhut hâlinde yakalamak Deyiminin Anlamı - Yeme de yanında yat deyiminin anlamı - Yerli yersiz deyiminin anlamı - Tan atmak (ağarmak sökmek) deyiminin anlamı - Rest Çekmek Deyiminin Anlamı - Yüreği yanmak deyiminin anlamı - Vakitli vakitsiz deyiminin anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - İpin ucunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Dilinden kurtulamamak Deyiminin Anlamı - Tepesi üstü deyiminin anlamı - Ne Hâli Varsa Görsün! Deyiminin Anlamı - Yıldızı sönmek deyiminin anlamı - Ocağı Kör Kalmak Deyiminin Anlamı - Rast Gitmek Deyiminin Anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Bağrı Yanık Deyiminin Anlamı -