BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Ben Hancı Sen Yolcu (oldukça) Deyiminin Anlamı - Zeytinyağı gibi üste çıkmak deyiminin anlamı - Özür dilemek Deyiminin Anlamı - Yüz bulmak deyiminin anlamı - Verip veriştirmek deyiminin anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - Yüreğine (içine) dert olmak deyiminin anlamı - Çakı gibi Deyiminin Anlamı - Öküzün altında buzağı aramak Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Arif Olan Anlasın (anlar) Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Abuk Sabuk Konuşmak Deyiminin Anlamı - Kendini Dev Aynasında Görmek Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Dilinin ucuna gelmek Deyiminin Anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Yüz vermek deyiminin anlamı -