BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - Tüyleri diken diken olmak deyiminin anlamı - İçinden gülmek Deyiminin Anlamı - Ne De Olsa Deyiminin Anlamı - Toz olmak deyiminin anlamı - Karman Çorman Deyiminin Anlamı - Nefes Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Allah Yürü ya Kulum Demiş Deyiminin Anlamı - İşi ağırdan almak Deyiminin Anlamı - Ağzının Suyu Akmak Deyiminin Anlamı - Eteği Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Ayak Uydurmak Deyiminin Anlamı - Yaz boz tahtasına çevirmek deyiminin anlamı - Kulak Asmamak Deyiminin Anlamı - Yolunu sapıtmak deyiminin anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı - Mal Etmek Deyiminin Anlamı - Uykusunu almak deyiminin anlamı -