BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Dar kafalı Deyiminin Anlamı - Eli Sıkı Deyiminin Anlamı - Bozuk Düzen Deyiminin Anlamı - Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Başının Etini Yemek Deyiminin Anlamı - Ne Mal Olduğunu Anlamak Deyiminin Anlamı - Fesat Kumkuması Deyiminin Anlamı - Kitaba El Basmak Deyiminin Anlamı - Ağırdan Almak Deyiminin Anlamı - Kundak Sokmak Deyiminin Anlamı - Tası tarağı toplamak deyiminin anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Abuk Sabuk Konuşmak Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Pire İçin Yorgan Yakmak Deyiminin Anlamı - Canına tak demek Deyiminin Anlamı - İnsanlıktan çıkmak Deyiminin Anlamı -