logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - İpucu vermek Deyiminin Anlamı - Yük altına girmek deyiminin anlamı - Çile çekmek Deyiminin Anlamı - Sebil Etmek Deyiminin Anlamı - Vebali boynuna olmak deyiminin anlamı - Eli Bol Deyiminin Anlamı - Tepe tepe kullanmak deyiminin anlamı - Ocağı Kör Kalmak Deyiminin Anlamı - Kendi Yağıyla Kavrulmak Deyiminin Anlamı - Boy Atmak Deyiminin Anlamı - Ekmeğini taştan çıkarmak Deyiminin Anlamı - Karda Gezip İzini Belli Etmemek Deyiminin Anlamı - Eli Sıkı Deyiminin Anlamı - Akıl Öğretmek (vermek) Deyiminin Anlamı - Ecel aman verirse Deyiminin Anlamı - Uyku çekmek deyiminin anlamı - Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı - Er Geç Deyiminin Anlamı - Dilini yutmak Deyiminin Anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı -