BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ödü patlamak Deyiminin Anlamı - Yediden yetmişe deyiminin anlamı - Gözlerini (Gözünü) Kan Bürümek Deyiminin Anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı - Topun ağzında deyiminin anlamı - Ölmek var, dönmek yok Deyiminin Anlamı - İnme inmek Deyiminin Anlamı - Sır Küpü Deyiminin Anlamı - Buldukça Bunamak Deyiminin Anlamı - Yeğ tutmak deyiminin anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Tavır almak (takınmak) deyiminin anlamı - Dünyadan haberi olmamak Deyiminin Anlamı - Can alacak yer (nokta) Deyiminin Anlamı - Eli Değmemek Deyiminin Anlamı - Faka Basmak Deyiminin Anlamı - Sıcağı Sıcağına Deyiminin Anlamı - Vur dedikse öldür demedik ya! deyiminin anlamı - Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı - Atıp Tutmak Deyiminin Anlamı -