BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı - Yüreği ezilmek deyiminin anlamı - Ağır Gelmek Deyiminin Anlamı - Pergelleri Açmak Deyiminin Anlamı - Acısını Çekmek Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Burnundan Düşen Bin Parça (olmak) Deyiminin Anlamı - İçinden gülmek Deyiminin Anlamı - Cürmü meşhut hâlinde yakalamak Deyiminin Anlamı - Zihnini bulandırmak deyiminin anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Şeşi beş görmek deyiminin anlamı - Lafı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Soğuk Almak Deyiminin Anlamı - Cebi delik Deyiminin Anlamı - Okkalı Kahve Deyiminin Anlamı - Avucunun İçine Almak Deyiminin Anlamı - Ön ayak olmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Girip Burnundan Çıkmak Deyiminin Anlamı -