BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Zaman öldürmek deyiminin anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Akşama Sabaha Deyiminin Anlamı - Kaşla Göz Arasında Deyiminin Anlamı - Kurt Masalı Okumak Deyiminin Anlamı - Yanlış kapı çalmak deyiminin anlamı - Gözü Açılmak Deyiminin Anlamı - Göz Kararı Deyiminin Anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Mumla Aramak Deyiminin Anlamı - Cinleri başına toplamak Deyiminin Anlamı - Gözleri Dolmak Deyiminin Anlamı - Elini Kana Bulamak Deyiminin Anlamı - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Karşı Durmak Deyiminin Anlamı - Kuyusunu Kazmak Deyiminin Anlamı - Kuru Kuruya Deyiminin Anlamı - Koyun Kaval Dinler Gibi Deyiminin Anlamı - Yuvasını yapmak deyiminin anlamı - Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı -