BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Çile çekmek Deyiminin Anlamı - Rahmetli Olmak Deyiminin Anlamı - Ağzına Girmek Deyiminin Anlamı - Kalem Oynatmak Deyiminin Anlamı - Boğaz Kavgası Deyiminin Anlamı - Öbür (öteki) dünya Deyiminin Anlamı - İçi geçmek Deyiminin Anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Bozuntuya Vermemek Deyiminin Anlamı - Tahtalı köy deyiminin anlamı - Dile kolay Deyiminin Anlamı - Ün kazanmak deyiminin anlamı - Alacağı Olsun Deyiminin Anlamı - Yüzü sirke satmak deyiminin anlamı - Atı Eşkin Kılıcı Keskin Deyiminin Anlamı - Dem tutmak Deyiminin Anlamı - Alt Yanı Çıkmaz Sokak Deyiminin Anlamı - Darısı (dostlar) başına Deyiminin Anlamı - Tabanları yağlamak deyiminin anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı -