BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Vur dedikse öldür demedik ya! deyiminin anlamı - Temize çıkmak deyiminin anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Kulağını Bükmek Deyiminin Anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - Yedi düvel deyiminin anlamı - İş sarpa sarmak Deyiminin Anlamı - Küplere Binmek Deyiminin Anlamı - Ok Yaydan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ayak Üstü (üzeri) Deyiminin Anlamı - Keyif Ehli Deyiminin Anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Çıkar yol Deyiminin Anlamı - Dudak ısırtmak Deyiminin Anlamı - Başını Ezmek Deyiminin Anlamı - Can yakmak Deyiminin Anlamı - Durup dinlenmeden Deyiminin Anlamı - Elde Kalmak Deyiminin Anlamı - Bohçasını Koltuğuna Vermek Deyiminin Anlamı -