BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Nefes Nefese Gelmek Deyiminin Anlamı - Kanı Kaynamak Deyiminin Anlamı - Postu Kurtarmak Deyiminin Anlamı - Dil dökmek Deyiminin Anlamı - Körü Körüne Deyiminin Anlamı - Bildiğini Okumak Deyiminin Anlamı - Renk Vermemek Deyiminin Anlamı - Saç Ağartmak Deyiminin Anlamı - Aklına Koymak Deyiminin Anlamı - Yaş Dökmek deyiminin anlamı - Zevkine varmak deyiminin anlamı - Fareler Cirit Oynamak Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı - Çevir kaz (ı) yanmasın Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Doğmamış çocuğa don biçmek Deyiminin Anlamı - Para Yedirmek Deyiminin Anlamı - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Parasını Sokağa Atmak Deyiminin Anlamı - Hakkını helâl etmek Deyiminin Anlamı -