BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Kurşuna Dizmek Deyiminin Anlamı - Kirli Çamaşırlarını Ortaya Dökmek Deyiminin Anlamı - Yüreği (içi) parçalanmak deyiminin anlamı - İzinden yürümek Deyiminin Anlamı - Yüzü kara deyiminin anlamı - İpiyle kuyuya inilmez Deyiminin Anlamı - Örtbas etmek Deyiminin Anlamı - Başı Derde Girmek Deyiminin Anlamı - Başını Vermek Deyiminin Anlamı - Kör Dövüşü Deyiminin Anlamı - Türkü yakmak deyiminin anlamı - Sırım Gibi Deyiminin Anlamı - Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı - El Sürmemek Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Hakkını yemek Deyiminin Anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Salkım Saçak Deyiminin Anlamı - Zihnini çelmek deyiminin anlamı - Hüküm giymek Deyiminin Anlamı -