BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - İflâhını kesmek Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Sabaha Çıkamamak Deyiminin Anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Baba Ocağı (evi veya yurdu) Deyiminin Anlamı - Alnının Ar Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Ağız (söz) Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Bıyığı Terlemek Deyiminin Anlamı - Lügat Paralamak Deyiminin Anlamı - Can pazarı Deyiminin Anlamı - Fiyat Biçmek Deyiminin Anlamı - Kül Kesilmek Deyiminin Anlamı - Yerin dibine geçmek deyiminin anlamı - Bir Tutmak Deyiminin Anlamı - Hevesi kursağında kalmak Deyiminin Anlamı - İçi kan ağlamak Deyiminin Anlamı - El altından Deyiminin Anlamı - Gözde Tütmek Deyiminin Anlamı - Mim Koymak Deyiminin Anlamı -