logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Şart koşmak deyiminin anlamı - Bal Alacak Çiçeği Bilmek Deyiminin Anlamı - Ortalığı birbirine katmak Deyiminin Anlamı - Müslüman Adam Deyiminin Anlamı - Ruhunu Teslim Etmek Deyiminin Anlamı - Ağzında Bakla Islanmamak Deyiminin Anlamı - Kirişi Kırmak Deyiminin Anlamı - Kumpas Kurmak Deyiminin Anlamı - Yayan yapıldak deyiminin anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - İsabet etmek Deyiminin Anlamı - Rahat Yüzü Görmemek Deyiminin Anlamı - Dizini dövmek Deyiminin Anlamı - Saman Gibi Deyiminin Anlamı - Şafak sökmek Deyiminin Anlamı - Maneviyatı Bozulmak Deyiminin Anlamı - Ağız Kavafı Deyiminin Anlamı - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı - Elini Kana Bulamak Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı -