BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fiskos Etmek Deyiminin Anlamı - Gafil Avlanmak Deyiminin Anlamı - Alacağı Olsun Deyiminin Anlamı - Baldırı Çıplak Deyiminin Anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Yakışık almamak deyiminin anlamı - Sil Baştan Deyiminin Anlamı - Göz Açamamak Deyiminin Anlamı - Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı - Şunu bunu bilmemek deyiminin anlamı - Dilinde tüy bitmek Deyiminin Anlamı - Lüpe Konmak Deyiminin Anlamı - Saç Saça Baş Başa Deyiminin Anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Can çekişmek Deyiminin Anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı -