BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Söz Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Elifi Görse Mertek Sanır Deyiminin Anlamı - Kalbur Üstü Deyiminin Anlamı - Bir Dediği İki Olmamak Deyiminin Anlamı - Laf Olsun Diye Deyiminin Anlamı - Şöyle böyle deyiminin anlamı - Yakasına sarılmak deyiminin anlamı - Kuyruğuna Basmak Deyiminin Anlamı - Borusu Ötmek Deyiminin Anlamı - Boynu Bükük Deyiminin Anlamı - Laf Atmak Deyiminin Anlamı - Fırsat Düşkünü Deyiminin Anlamı - Taraf tutmak deyiminin anlamı - Sırra Kadem Basmak Deyiminin Anlamı - Senet Vermek Deyiminin Anlamı - Yoluna (rayına) girmek deyiminin anlamı - At Oynatmak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze bakmak deyiminin anlamı - Pösteki Saymak Deyiminin Anlamı - İki ayağını bir pabuca sokmak Deyiminin Anlamı -