BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kara Cahil Deyiminin Anlamı - Sinirleri Boşanmak Deyiminin Anlamı - Tuz (la) buz olmak deyiminin anlamı - Nefsine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Hacet kalmamak Deyiminin Anlamı - Mideye Oturmak Deyiminin Anlamı - Gavur Etmek Deyiminin Anlamı - Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı - Tanrı misafiri deyiminin anlamı - Bile Bile Lades Deyiminin Anlamı - Ne Olur Deyiminin Anlamı - Düğüm noktası Deyiminin Anlamı - Ağzı Kalabalık Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Başını Dinlemek Deyiminin Anlamı - Canına kıymak Deyiminin Anlamı - Kan Kusmak Deyiminin Anlamı - Başının Derdine Düşmek Deyiminin Anlamı - Askıya Çıkarmak Deyiminin Anlamı -