logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Pis Pis Gülmek Deyiminin Anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Saman Gibi Deyiminin Anlamı - Korktuğu Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Geniş Gönüllü Deyiminin Anlamı - Tok sözlü deyiminin anlamı - Kalıbının Adamı Olmamak Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek Deyiminin Anlamı - Hiç yoktan Deyiminin Anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Ulu orta söz söylemek deyiminin anlamı - Jeton düşmek Deyiminin Anlamı - Dili dönmemek Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Çekip çevirmek Deyiminin Anlamı - Mide Bulandırmak Deyiminin Anlamı - İş başa düşmek Deyiminin Anlamı - Açık Bono Vermek Deyiminin Anlamı - Başa Baş (gelmek) Deyiminin Anlamı -