logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Ağzı Var Dili Yok Deyiminin Anlamı - Çanak tutmak (açmak) Deyiminin Anlamı - Dokuz köyden kovulmuş Deyiminin Anlamı - Yağ tulumu deyiminin anlamı - Ayağa Kalkmak Deyiminin Anlamı - Ağzının İçine Bakmak Deyiminin Anlamı - Asıp Kesmek Deyiminin Anlamı - Şundan bundan deyminin anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Kendini Dinlemek Deyiminin Anlamı - Yüksek perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Mürekkebi Kurumadan Deyiminin Anlamı - Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı - Papara Yemek Deyiminin Anlamı - İskele vermek Deyiminin Anlamı - Omuz omuza Deyiminin Anlamı - Alnı Açık Yüzü Ak (olmak) Deyiminin Anlamı - Olur olmaz Deyiminin Anlamı - Sesini Kesmek Deyiminin Anlamı - Meydanı Boş Bulmak Deyiminin Anlamı -