BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Lafa Tutmak Deyiminin Anlamı - Aç Susuz Kalmak Deyiminin Anlamı - Tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Tava gelmek deyiminin anlamı - Yüreği dayanmamak deyiminin anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Kuş Kadar Canı Olmak Deyiminin Anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - El Basmak Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Can alacak yer (nokta) Deyiminin Anlamı - Saçına Ak Düşmek Deyiminin Anlamı - İyi gün dostu Deyiminin Anlamı - Uykusu kaçmak deyiminin anlamı - Arpacı Kumrusu gibi Düşünmek Deyiminin Anlamı - İşi sıkı tutmak Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Allah Aratmasın Deyiminin Anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı -