BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Sabahın Köründe Deyiminin Anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Göz Gözü Görmemek Deyiminin Anlamı - Kan Ter İçinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Yüzü gözü açılmak deyiminin anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Kundak Sokmak Deyiminin Anlamı - Ucuz atlatmak deyiminin anlamı - Ateş Basmak Deyiminin Anlamı - Güven vermek Deyiminin Anlamı - Yüzünü ağartmak deyiminin anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Cinler cirit (top) oynamak Deyiminin Anlamı - Aba Altından Sopa(değnek) Göstermek Deyiminin Anlamı Açıklaması ve Kullanımı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Leşini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Şeytan görsün yüzünü deyiminin anlamı - Düşe kalka Deyiminin Anlamı -