BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Çok Görmek Deyiminin Anlamı - Abacı Kebeci Ara Yerde Sen Neci Göstermek Deyiminin Anlamı - Kara Gün Dostu Deyiminin Anlamı - Arpalık Yapmak Deyiminin Anlamı - Can borcunu ödemek Deyiminin Anlamı - Mayası Bozuk Deyiminin Anlamı - Canla başla Deyiminin Anlamı - Şöyle böyle deyiminin anlamı - Paldır Küldür Deyiminin Anlamı - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Yuvasını yapmak deyiminin anlamı - Para Çekmek Deyiminin Anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Zil takıp oynamak deyiminin anlamı - Dil yarası Deyiminin Anlamı - Ağır Gelmek Deyiminin Anlamı - Burnundan Düşen Bin Parça (olmak) Deyiminin Anlamı - Alın Teri Dökmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Canından bezmek Deyiminin Anlamı -