logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Kitabına Uydurmak Deyiminin Anlamı - Ayasofya’da Dilenip Sultanahmet’te Sadaka (zekât) vermek Deyiminin Anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - Çekeceği olmak Deyiminin Anlamı - Ne Güne Duruyor Deyiminin Anlamı - Eteği Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Zeval bulmak deyiminin anlamı - Yoldan çıkmak deyiminin anlamı - Çetele tutmak Deyiminin Anlamı - Ucu ortası belli olmamak deyiminin anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Vakitli vakitsiz deyiminin anlamı - Tuzu kuru deyiminin anlamı - Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin anlamı - Başı Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Açık Kalpli (yürekli) Deyiminin Anlamı - El Üstünde Tutulmak Deyiminin Anlamı - Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Başını Dinlemek Deyiminin Anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı -